Mooduli ja CLT talot – Lumberson

Mooduli ja CLT talot

    Tarjoamme hiilineutraalia bioenergia:

 • Teollisuus- ja premiumluokkaiset puupelletit – irtotavarana merirahtina
 • Premiumluokkaiset puupelletit – suursäkeissä, vähittäismyyntipakkauksissa, irtotavarana
 • Pelletit kivihiilen korvaamiseksi
 • Kokopuuhake – irtotavarana maa- ja merikuljetuksina
 • FOB / CIF / DDU / DAP ehdoilla
 • FSC / SBP-sertifioitu

Torrefioitu pelletti

Puumassan torrefitsointi tai ”pehmeä pyrolyysi” on prosessi minkä aikana kosteus ja palavat
kaasut haihtuvat biomassasta. Torrefionnin aikana biomassan massasta noin 30 %

konvertoituu torrefiointikaasuiksi, mutta biomassan sisältämästä energiasta 90 % säilyy
kiintoaineessa. Massan pienentyessä energiasisältöä enemmän torrefiointi parantaa biomassan energiatiheyttä. Torrefioitujen pellettien muita etuja ovat:

 • Uusiutuva, CO2-neutraali – mahdollistaa pidentää hiilivoimaloiden käyttöikää
 • Ei valmisteveroja. Hiililuotot voidaan myydä
 • Matala tuhka-, rikki-, kloori- ja typpipitoisuus
 • FOB/CIF ehdoilla
 • FSC/SBP sertifioitu

Lumberson Group osallistuu investointiprojektiin torrefiointiteknologian kehittämiseksi ja
mukauttamiseksi Venäjän federaatiossa.

Black pellets Bionet

Tarjoamme yhteistyössä valmistajan kanssa ainutlaatuista tuotetta «Black pellets Bionet».
Ligniinipelletit ovat kiinteitä biopolttoaineita, jotka on valmistettu kuivatusta ja murskatusta
hydrolysoidusta ligniinistä mekaanisella puristuksella, lisäämättä kemiallisia sitovia lisäaineita tai liimaa. Ligniinipelleteillä on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia:

 • Korkea lämpöarvo ja irtotiheys.
  Lämpöarvo on NCV ≥ 21 MJ ja irtotiheys BD ≥ 700. Yhden kuution pellettien energiasisältö on 1,5 kertaa suurempi kuin tavanomaisten puupellettien (NCV ≥ 17 MJ, BD ≥ 600).
  Lämpöarvoltaan ligniinipelletit ovat verrattavissa puuhiileen, kun taas mineraalien ja orgaanisten aineiden, raskasmetallien sekä muiden epäpuhtauksien pitoisuus täyttää täysin eurooppalaisten teollisten puupellettien standardit polttoaineen teknisten ominaisuuksien (määritelty standardissa EN 14961-1: 2010).
 • Ei hygroskooppinen eikä herkkä hapettumiselle.
  Pitkän varastoinnin aikana avoimissa olosuhteissa pelletit eivät menetä fysikaalis-kemiallisia ominaisuuksiaan, ne eivät murene tai ime kosteutta.
 • Rakeiden syttymislämpötila on yli 450 ° C.
 • Ligniinipelletit eivät vaadi erityisiä säilytys- ja kuljetusolosuhteita, ovat käteviä logistiikkaan ja mahdollistavat lastaus- ja purkausprosessien automatisoinnin,suuren irtotiheyden vuoksi.
 • Voidaan käyttää polttamiseen olemassa olevissa kivihiilikattiloissa, joko kivihiilen kanssa tai
  ilman, muuttamatta nykyistä infrastruktuuria, kivihiilen varastointia ja polttotekniikkaa.
  Palamisjäämät eivät aiheuta allergisia reaktioita.
 • ”Black pellets Bionet” käyttö antaa kivihiilivoimalaitoksille mahdollisuuden siirtyä uusiutuviin
  biomassalähteisiin mahdollisimman pienin investoinnein olemassa olevaan infrastruktuuriin.
 • FOB/CIF ehdoilla
 • FSC sertifioitu

Pyyntölomake:

  Biopolttoaineiten terminaali